Microsoft Dynamics 365

Microsoft skriver følgende på sine sider om nye Microsoft Dynamics 365:

For å sette fart på din digitle transformasjon trenger du en ny type forretningsapplikasjon. En forretningsapplikasjon som fjerner grensene mellom CRM og ERP, som er drevet av data og intelligens, og som hjelper deg med å innta nye forretningsmuligheter. Dette er Microsoft Dynamics 365.