Distriktskvoteordning fra 1. mai 2018

.

Distriktskvoteordningen gjelder fra 1. mai for påmeldte båter som leverer fisk i Gamvik eller Lebesby kommune. Wisefish støtter håndtering av dette.

Sluttsedler tilknytet distriktskvoteordningen skal ha kvotetype 8, distriktskvote. Ifølge Norges råfisklag skal sedlene med kvotetype 8 kun inneholde torsk, andre fiskeslag skal på egne sedler.

For mer informasjon om distriktskvoteordningen, se Fiskeriditektoratet sine sider.